. . .

Бизнес кредит - Инвест

Финансиране в размер от 10 001лв до 20 000лв, срок на погасяване до 60 месеца на равни месечни вноски или гъвкав погасителен план.

Сума и срок

Бизнес данни

Данни за фирмата

Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се разглеждат от УСТОИ Бизнес кредит 1, като конфиденциална информация!

Лични данни

(собственик или други представители на фирмата)

Как научихте за нас? *

Дата: 12.07.2024