. . .

Ипотечен кредит - Напредък

Финансиране в размер до 70% от ликвидационната стойност на имота и максимален срок на погасяване 120 месеца.

Сума и срок

Бизнес данни

Данни за фирмата

Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се разглеждат от УСТОИ Бизнес кредит 1, като конфиденциална информация!

Лични данни

(собственик или други представители на фирмата)

Притежавани имоти

Как научихте за нас? *

Дата: 17.06.2024